Mitől más a sport coaching?

Tempó, dinamika (a kliens nehezen lassul le, azonnal akarja az eredményt is.) Mérhető, fizikai teljesítmény kapcsolódik hozzá (a sportoló a fizikai teljesítményére fókuszál), a coaching folyamat célja, hogy a fizikai és szellemi szintet össze tudja kapcsolni.

A coach feladata az, hogy a szellemi szinten a kliensben „rendet rakjon”. Az úgynevezett belső játszmát koordinálja a coach. Az az eredményes sport coaching, amikor felszínre lehet  hozni a vak foltokat, azokat az érzéseket, amelyek a felszín alatt elbújnak,ez az a belső élmény, ami a téma kapcsán lényeges) A kliens „burokban” él. A kliensnek fordított életpályája van (karrierjük már fiatal korban kezdődik, nincs mögöttük élettapasztalat, az életük csak a sportról szól).

A sportoló sikerességét befolyásoló tényezők:

  • sportoló- edző kapcsolata
  • sportoló önismerete
  • az edzés körülményei

A sportolókkal való munka során is lehet team, illetve egyéni coaching ülést tartani. A csapattal való munka során a coach feladata felmérni a csapat erősségeit és azzal dolgozni, hogy az egyének ezeket az erősségeket magukénak tartsák. A csapatvezető, az edző is rendelkezhet azokkal a coach kompetenciákkal, amelyek segítenek őt a sportolóiból kihozni a legjobbat és segíteni tudja őket a sportolói célkitűzéseik elérésében. Sportolók esetében talán még jobban kiélesedik annak az igénye, hogy reális célokat tűzzünk ki.

Személyes tapasztalataim szerint, manapság nagyon nagy probléma az, ha egy szülő a gyerekét irreális célok felé hajszolja. Sportolóknál is érdemes alkalmazni a kisebb lépésekkel előre a cél irányába elvét, és minden elért célt győzelemként megélni. Tudni kell azt is, hogy miért nem sikerül egy adott célt elérni. Meg kell tudni élni és érteni a kudarcot is ahhoz, hogy utána fel tudjon állni a sportoló és újult erővel, a hibáiból, kudarcaiból tanulva, egy teljesen új eszenciával felturbózva tovább tudjon menni a kitaposott útján. Olyan ez az út, mint egy erdei tanösvény. Nem szabad figyelmen kívül hagyni annak a tényét sem, hogy az ösvényen érdemes picit elidőzni és összefoglalni az eddig tanultakat, tapasztaltakat.

Sportolókkal együtt dolgozva és saját sportolói élményeimből merítve megfigyeltem, hogy az a sportoló, aki a céljára fókuszálva dolgozik edzésről edzésre fejben jobban kifárad, mint fizikálisan. Ezért is nagyon fontos „megágyazni” a sportoló fejében úgy, hogy fizikai teljesítmény közben ne azt érezze, hogy a feladat súlya teherként ül a vállán.

Találkoztam olyan egyéni sportolóval, aki játéknak vette a legnagyobb versenyét és arra gondolt, hogy ez csak egy edzés. Neki ez a hozzáállás segített a jó teljesímény elérésében. Nem másolhatóak át a sémák egyik sportolóról a másikra, az edzőknek a felelőssége ezért is hatalmas, hiszen ismernie kell a versenyzőit nemcsak a mérhető teljesítményük,alapján.

Egy szem makkban ott rejtőzik egy egész tölgyfa.             

Sportolóknál az idő rövidsége miatt kitűnően használható a Brief coaching. Jelentése (rövid, tömör) a coaching folyamat hosszára utal. Azaz arra az időre, amikor megoldást akarunk elérni. Rövid, tömör coaching folyamat egy mindent eldönteni képes megoldással, mint a kicsi makk, amiben benne van egy hatalmas tölgyfa, ahogy egy régi mondás szól. Nem egy hosszú folyamat, egy vagy kettő alkalom összesen.

A brief coaching hatékonysága abban áll tehát, hogy gyors megoldást ad a kliensnek arról, hogy megismerje azokat az erősségeit, amelyek őt nem eltávolítják a problémától, hanem közelebb viszik a vágyott jövője felé. Kitértem rá, hogy sportolóknál miért kézenfekvő módszer, de az élet egyéb területén is alkalmazható. A brief coaching folyamat után a kliens saját maga életének a szakértőjeként tud tovább lépni az útján.